Echipa USR Giurgiu pentru Consiliul Local

Cristian Alexandru Vasile

Cristian Alexandru Vasile

Jurist

Ionuț Marius Vasile

Ionuț Marius Vasile

Reprezentant vânzări

Amalia Zabalovici

Amalia Zabalovici

Asistent personal

Petru Cătălin Ion

Petru Cătălin Ion

Somelier

Ion Emilian Stavaraiache

Ion Emilian Stavaraiache

Jurist

Iulian Petrișor Lupu

Iulian Petrișor Lupu

Cadru medical

Ioan Marcoci

Ioan Marcoci

Inginer

Marcelino Stănilă

Marcelino Stănilă

Hidrolog

Proiectele noastre pentru municipiul Giurgiu

Crearea locurilor de munca

Crearea locurilor de munca

Crearea de facilități pentru atragerea investițiilor, precum și pentru valorificarea potențialului oferit de Zona Liberă Giurgiu (scutiri temporare de taxe și impozite, închirieri și/sau concesionări la preturi modice, cu angajamente ferme din partea investitorilor).

Modernizarea falezei din portul turistic

Modernizarea falezei din portul turistic

Amenajarea a două plaje la Dunăre (inclusiv căile de acces către acestea) și lansarea unui concurs de idei și oferte pentru dezvoltarea urbanistică a orașului.

Eliminarea risipei banilor publici

Eliminarea risipei banilor publici

Prin reducerea costurilor pentru amenajările peisagistice, mobilier pentru parcuri și zonele de agrement, borduri etc., fără a influența dinamica acestor necesități.

Reducerea birocraţiei, asigurarea transparenţei

Reducerea birocraţiei, asigurarea transparenţei

Facilitarea comunicării cu cetățenii și eficientizarea activității instituțiilor statului prin digitalizarea și interconectarea serviciilor publice locale, încadrarea personalului în administrația locală exclusiv pe criterii de meritocrație, reorganizarea structurilor cu atribuții în implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate din fonduri europene

Creşterea nivelului de ordine publică şi siguranţă a cetăţeanului

Creşterea nivelului de ordine publică şi siguranţă a cetăţeanului

Creșterea nivelului de ordine publică și siguranță a cetățeanului, precum și intensificarea activităților educative, în special în direcțiile ce țin de întreținerea curățeniei în spațiile publice și de respectarea regulilor rutiere (atât de către conducătorii vehiculelor, cât și de către pietoni). Această măsură presupune pe de o parte, ridicarea nivelului de profesionalism al Poliției Locale și o colaborare mult mai eficientă a acesteia cu Poliția Națională iar pe de altă parte, creșterea gradului de civism al cetățenilor. Una dintre componentele acestei măsuri va viza, cu prioritate, asigurarea semnalizării corespunzătoare, pe timp de noapte, a tuturor trecerilor de pietoni din oraș, astfel încât să eliminăm riscurile pe care le prezintă acestea în prezent, precum și montarea de camere de supraveghere.

Asigurarea standardelor de mediu şi reducerea poluării

Asigurarea standardelor de mediu şi reducerea poluării

Asigurarea standardelor de mediu și reducerea poluării prin monitorizarea permanentă a calității aerului, asigurarea unui minim necesar de șpații verzi, întreținerea și ecologizarea celor existente și demararea unui studiu privind proiectul de realizare a centurii verzi a municipiului.

Fluidizarea circulaţiei şi reducerea problemelor legate de parcări

Fluidizarea circulaţiei şi reducerea problemelor legate de parcări

Fluidizarea circulației și reducerea problemelor legate de parcări, atât în zonele de blocuri, cât și în vecinătatea zonelor instituțiilor publice, comerciale și de agrement.

Ecologizarea oraşului

Ecologizarea oraşului

Ecologizarea orașului prin măsuri de asigurare a precolectării, colectării selective și reducerea cantităților de gunoi menajer.

Asfaltarea sau, după caz, refacerea covorului asfaltic

Asfaltarea sau, după caz, refacerea covorului asfaltic

Asfaltarea sau, după caz, refacerea covorului asfaltic, pe străzile și aleile dintre blocuri, acolo unde acest lucru este necesar.

Susține-ne pentru un oraș mai bun