Echipa USR Săbăreni pentru Consiliul Local

Dan Anghelescu

Dan Anghelescu

Crina Tudorie

Crina Tudorie

Gabi Bălăjel

Gabi Bălăjel

Proiectele noastre pentru comuna Săbăreni

Asistență socială

Asistență socială

• Stoparea abandonului școlar, transport gratuit pentru elevi.
• Creșterea calității vieții sociale pentru seniori și pentru persoanele cu nevoi speciale prin crearea de proiecte speciale

Transport si infrastructură

Transport si infrastructură

• Dezvoltarea rețelei de apa-canal și darea ei în folosință respectând standardele în domeniu
• Extinderea rețelei de drumuri comunale asfaltate, amenajarea trotuarelor în cel mai scurt timp, amenajarea de treceri de pietoni și montarea de noi semnelor de circulație.
• Limitarea vitezei și accesului autovehiculelor de mare tonaj între anumite ore pe raza comunei
• Extinderea și întreținerea rețelei de iluminat public stradal și proiecte pentru o rețea de iluminat care să utilizeze energia solară.

Transparență in Primărie

Transparență in Primărie

• Transparentizarea activității din instituția primăriei inclusiv privind bugetul și cheltuielile
• Facilitarea comunicării cu cetățenii comunității și implicarea acestora în inițiative/ proiecte
• Digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor comunei

Fonduri UE

Fonduri UE

• Înființarea unui centru de consultanță pentru atragerea de fonduri europene atât pentru primărie cât și pentru tinerii din comună care vor să dezvolte mici afaceri și pot crea locuri de muncă.
• Amenajarea unei piețe agroalimentare pentru producătorii locali
• Amenajarea unui centru de informare turistic unde toți agenții economici vor putea să iși promoveze serviciile și produsele gratuit
• Organizarea unui festival, unei tabere de artă pentru promovarea și atragerea publicului în comună

Mediu

Mediu

• Igienizarea comunei prin amenajarea unor spații speciale pentru reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri provenite din gospodării, igienizarea tuturor drumurilor și spațiilor aflate în localitate și la limita localității și lucrări de întreținere parcuri, locuri de joacă pentru copii și a spațiilor verzi.
• Atragerea de fonduri europene pentru o fabrică de biomasă.
• Identificarea unor parteneri pentru implementarea unor proiecte pentru salvare și protejarea mediului și a bio-diversității.

Educație

Educație

• Implementarea unor proiecte și programe pentru acces egal al tuturor copiilor la școală si prevenirea abandonului școlar
• Suport pentru activități extra-școlare, prelungirea programului grădiniței și a ciclului primar cu un program afterschool și organizarea unui centru educational zonal

Susține-ne pentru o comună mai bună