USR Giurgiu

Școala pentru toți – extinderea programului cu fonduri europene demarat în 2016

Program de prevenire și reducere a abandonului școlar în special în școlile defavorizate, prin măsuri țintite la nivel de școală și de comunitate, care să asigure accesul copiilor la educație de la vârste timpurii și până la finalizarea învățământului obligatoriu (sprijin material și financiar, transport școlar, săli de clasă și profesori suficienți) și creșterea calității educației (pregătirea și atragerea profesorilor motivați, programe educaționale eficace, management școlar bun, implicarea familiei și comunității).

Obiectiv:

Extinderea programului cu fonduri europene demarat în anul 2016 în vederea creșterii numărului de copii din medii defavorizate care participă la educația timpurie (creșe, grădinițe) și la învățământul obligatoriu, creșterea retenției școlare a copiilor aflați în situații de risc, oferirea de programe de educație remedială (tip Școală după școală) sau întoarcerea în sistemul de educație (A doua șansă).

Situația actuală: România are una dintre cele mai mari rate ale abandonului școlar din U.E. În anul 2019 rata abandonului școlar a fost de 15,3% (conform EUROSTAT). Cei mai vulnerabili la abandonul școlar sunt copiii din zonele rurale (rată de abandon școlar 25,4% în 2018) și copiii de etnie romă (rată de abandon școlar 77% în 2016).

Soluția noastră: Continuarea și dezvoltarea programelor lansate încă din 2016: Școală pentru toți (apel de finanțare de 173,2 mil. de euro) și Profesori motivați în școli defavorizate (25 mil. de euro), fonduri din Programul Operațional Capital Uman. Cele două proiecte au contribuit la reducerea abandonului școlar în 2018 și 2019, însă se impune continuarea și dezvoltarea lor în noua perioadă de programe, 2021-2027, concomitent cu operaționalizarea unor modificări structurale ale modului de gestionare a fondurilor europene.

Estimare impact bugetar: 600 mil. – 1,2 miliarde euro pentru intervenții la cca. 1200 de școli cu grad ridicat de risc educațional (pentru 2 serii de proiecte a câte 3 ani).

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman în forma actuală sau, în măsura în care POCU se divizează în 3 programe  (după o idee susținută de PNL), programul Școală pentru toți să fie prevăzut ca o axă distinctă în Programul Operațional Incluziune Socială.

Puteți găsi mai multe detalii pe https://www.usr.ro/usr-la-guvernare/scoala-pentru-toti/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *