Școala pentru toți – extinderea programului cu fonduri europene demarat în 2016

Program de prevenire și reducere a abandonului școlar în special în școlile defavorizate, prin măsuri țintite la nivel de școală și de comunitate, care să asigure accesul copiilor la educație de la vârste timpurii și până la finalizarea învățământului obligatoriu (sprijin material și financiar, transport școlar, săli de clasă și profesori suficienți) și creșterea calității […]